STROJÁRSKY PRIEMYSEL

od roku 1999

Rodinná spoločnosť INTERKOV pôsobí na trhu v oblasti strojárskeho priemyslu.

Zaoberá sa výrobou a montážou ťažkých a ľahkých oceľových konštrukcií.

Medzi hlavné predmety činnosti patrí:

Krok prvý

Oceľové konštrukcie

pre stavebné celky

Krok druhý

Technologické zariadenia 

pre stavebný a iný priemysel

Krok tretí

Oceľové haly, budovy, 

nosné konštrukcie

Krok štvrtý

Paletové zakladače

pre automobilový a iný priemysel

Krok piatý

Tlakové

nádoby

Našim cieľom je neustále zlepšovanie sa podľa požiadaviek zákazníka.

Ku každému projektu sa náš tím stavia spoľahlivo, zodpovedne a hlavne odborne.